Roháček1. Kronická21,7

1. Kronická 21:7

A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela.


Verš v kontexte

6 Léviho a Ben­jamina ne­počítal medzi nich, lebo ošk­livé bolo slovo kráľovo u Joába. 7 A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela. 8 Vtedy po­vedal Dávid Bohu: Zhrešil som veľmi, že som vy­konal tú vec! A tak teraz prosím, ó, Hos­podine, odním ne­právosť svoj­ho služob­níka, lebo som urobil veľmi bláz­nivo.

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A, pravda, neľúbil sa k­ráľ pre tú vec Bohu, a pre­to bil Iz­raela.

Evanjelický

7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael.

Ekumenický

7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal.

Bible21

7 Ani Bohu se ten roz­kaz ne­lí­bil, a tak udeřil na Iz­rael.