Roháček1. Kronická16,11

1. Kronická 16:11

Hľadaj­te Hos­podina a jeho silu; vy­hľadávaj­te jeho tvár ustavične!


Verš v kontexte

10 Chváľte sa menom jeho svätos­ti! Nech sa raduje srd­ce tých, ktorí hľadajú Hos­podina! 11 Hľadaj­te Hos­podina a jeho silu; vy­hľadávaj­te jeho tvár ustavične! 12 Pamätaj­te na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zá­zraky a na súdy jeho úst,

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľadaj­te Hos­podina a jeho silu; vy­hľadávaj­te jeho tvár ustavične!

Evanjelický

11 Do­pytuj­te sa na Hos­podina a na Jeho silu, hľadaj­te ustavične Jeho tvár!

Ekumenický

11 Do­pytuj­te sa na Hos­podina a jeho silu, hľadaj­te jeho tvár ustavične!

Bible21

11 Po Hos­po­di­nu se ptej­te, po jeho síle, jeho tvář vž­dycky hle­dej­te.