Roháček1. Kronická1,49

1. Kronická 1:49

A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov.


Verš v kontexte

48 A keď zo­mrel Sam­la, kraľoval mies­to neho Saul z Rechobota od rieky. 49 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov. 50 A keď zo­mrel Bál-chanán, kraľoval mies­to neho Hadad. A meno jeho mes­ta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Mat­rédy, dcéry Me-za­hábovej.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov.

Evanjelický

49 Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov.

Ekumenický

49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan.

Bible21

49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Ak­borův.