Roháček1. Kronická1,42

1. Kronická 1:42

Synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.


Verš v kontexte

41 Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Cham­rán, Ešbán, Jit­rán a Cherán. 42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán. 43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.

Evanjelický

42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Zaaván a Jaakán. Synovia Díšónovi: Úc a Arán.

Ekumenický

42 Écerovi synovia: Bil­hán, Zaaván a Jaakán. Díšonovi synovia: Úc a Arán.

Bible21

42 Synové Ece­rovi: Bi­lhan, Za­van, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran.