Roháček1. Kronická1,17

1. Kronická 1:17

Synovia Semovi: Élam, As­súr, Ar­faxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.


Verš v kontexte

16 Ar­vadeja, Cemareja a Chamateja. 17 Synovia Semovi: Élam, As­súr, Ar­faxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Synovia Semovi: Élam, As­súr, Ar­faxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.

Evanjelický

17 Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Ar­pachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech.

Ekumenický

17 Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Ar­pakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek.

Bible21

17 Synové Se­movi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Ara­movi: Úc, Chul, Geter a Mešek.