Roháček1. Kráľov8,61

1. Kráľov 8:61

A tak nech je celé vaše srd­ce s Hos­podinom, naším Bohom, aby ste chodili v jeho ustanoveniach a aby ste os­tríhali jeho pri­kázania jako tohoto dňa.


Verš v kontexte

60 aby po­znaly všet­ky národy zeme, že Hos­podin je Bôh, a že niet iného. 61 A tak nech je celé vaše srd­ce s Hos­podinom, naším Bohom, aby ste chodili v jeho ustanoveniach a aby ste os­tríhali jeho pri­kázania jako tohoto dňa. 62 A kráľ a všetok Iz­rael s ním obetovali bit­nú obeť pred Hos­podinom.

späť na 1. Kráľov, 8

Príbuzné preklady Roháček

61 A tak nech je celé vaše srd­ce s Hos­podinom, naším Bohom, aby ste chodili v jeho ustanoveniach a aby ste os­tríhali jeho pri­kázania jako tohoto dňa.

Evanjelický

61 Nech je vaše srd­ce celé od­dané Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby ste chodili podľa Jeho ustanovení a za­chovali Jeho pri­kázania ako dnes.

Ekumenický

61 Od­daj­te sa srd­com ú­pl­ne Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby ste chodili podľa jeho ustanovení a do­držiavali jeho pri­kázania ako dnes.

Bible21

61 Kéž vaše srd­ce cele patří Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, abys­te ži­li pod­le jeho us­tano­vení a do­držova­li jeho přikázání tak jako dnes.“