Roháček1. Kráľov15,29

1. Kráľov 15:29

A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi ni­ktorej duše, do­kiaľ ho len ne­vy­hladil podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze svoj­ho služob­níka, Achiáša Silon­ského,


Verš v kontexte

28 a tak ho za­bil Báša v treťom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval mies­to neho. 29 A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi ni­ktorej duše, do­kiaľ ho len ne­vy­hladil podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze svoj­ho služob­níka, Achiáša Silon­ského, 30 pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Iz­rael, vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho.

späť na 1. Kráľov, 15

Príbuzné preklady Roháček

29 A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi ni­ktorej duše, do­kiaľ ho len ne­vy­hladil podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré hovoril skr­ze svoj­ho služob­níka, Achiáša Silon­ského,

Evanjelický

29 Keď sa stal kráľom, po­zabíjal celú Járobeámovu domác­nosť. Ne­ponechal Járobeámovi ani dušu, až ich vy­kynožil podľa slova Hos­podinov­ho, ktorý pred­povedal pro­stred­níc­tvom svoj­ho služob­níka Achiju Šilón­skeho,

Ekumenický

29 Keď sa stal kráľom, vy­vraždil celý dom Járobeámov. Járobeámovi ne­ponechal ni­koho, až ich ú­pl­ne vy­kynožil podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré ohlásil pro­stred­níc­tvom svoj­ho služob­níka Achiju Šílana.

Bible21

29 Jakmi­le se stal králem, vy­hu­bil ce­lý dům Je­ro­boámův. Ne­po­ne­chal z Je­ro­boá­ma živou duši, vy­hla­dil je úplně všech­ny, jak to Hos­po­din ře­kl skrze svého služebníka Achiáše Ší­lo­ského.