Roháček1. Kráľov15,25

1. Kráľov 15:25

A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Iz­raelom v druhom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval nad Iz­raelom dva roky.


Verš v kontexte

24 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný s nimi v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho. 25 A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Iz­raelom v druhom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval nad Iz­raelom dva roky. 26 A robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a chodil po ces­te svoj­ho otca a jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Iz­rael.

späť na 1. Kráľov, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Iz­raelom v druhom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval nad Iz­raelom dva roky.

Evanjelický

25 Járobeámov syn Nádáb sa stal kráľom nad Iz­raelom v druhom roku jud­ského kráľa Ású a dva roky kraľoval nad Iz­raelom.

Ekumenický

25 V druhom roku vlády jud­ského kráľa Ásu sa stal Nádab, syn Járobeámov, kráľom nad Iz­raelom a vládol nad ním dva roky.

Bible21

25 Druhého roku jud­ského krále Asy za­čal kralovat nad Iz­rae­lem Nádab, syn Je­ro­boámův. Kraloval Iz­rae­li dva roky