Roháček1. Kráľov15,24

1. Kráľov 15:24

A tak ľahol Aza a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný s nimi v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho.


Verš v kontexte

23 A všet­ky os­tat­né deje Azove a všet­ka jeho udat­nosť a všet­ko, čo robil, i mes­tá, ktoré staväl, či nie je to všet­ko na­písané v knihe letopisov kráľov Júdových? Len že za času svojej staroby bol ne­moc­ný na svoje nohy. 24 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný s nimi v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho. 25 A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Iz­raelom v druhom roku Azu, jud­ského kráľa, a kraľoval nad Iz­raelom dva roky.

späť na 1. Kráľov, 15

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi ot­cami a bol po­chovaný s nimi v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

24 Keď Ásá usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho k nim v mes­te jeho otca Dávida; po ňom sa stal kráľom jeho syn Jehóšáfát.

Ekumenický

24 Ása sa uložil k svojim pred­kom a bol k nim po­chovaný v meste svoj­ho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jóšafat.

Bible21

24 Po­tom Asa ule­hl ke svým ot­cům a byl po­hřben mezi svý­mi předky ve městě svého otce Davi­da. Místo něj za­čal kralovat jeho syn Jošafat.