Roháček1. Kráľov13,13

1. Kráľov 13:13

Vtedy po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la, a osed­lali mu os­la, a sadol na neho.


Verš v kontexte

12 A ich otec im hovoril: Kde ktorou ces­tou išiel? A jeho synovia videli ces­tu, ktorou išiel muž Boží, ktorý to bol prišiel z Jud­ska. 13 Vtedy po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la, a osed­lali mu os­la, a sadol na neho. 14 A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu: Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Jud­ska? A on odpovedal: Som.

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la, a osed­lali mu os­la, a sadol na neho.

Evanjelický

13 Nato po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la! Keď mu ho osed­lali, vy­sadol naň

Ekumenický

13 Nato po­vedal svojim synom: Osed­laj­te mi os­la! Keď mu ho osed­lali, vy­sadol naň

Bible21

13 „Ose­dlej­te mi osla,“ ře­kl nato svým synům. Když mu ho ose­dla­li, na­se­dl na něj