Roháček1. Kráľov11,36

1. Kráľov 11:36

Jeho synovi dám jed­no po­kolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môj­mu služob­níkovi, po všet­ky dni predo mnou v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré som si vy­volil na­to, aby som ta položil svoje meno.


Verš v kontexte

35 Ale vez­me kráľov­stvo z ruku jeho syna a dám ho tebe, desať po­kolení. 36 Jeho synovi dám jed­no po­kolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môj­mu služob­níkovi, po všet­ky dni predo mnou v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré som si vy­volil na­to, aby som ta položil svoje meno. 37 A vez­mem teba, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si bude žiadať tvoja duša, a budeš kráľom nad Iz­raelom.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

36 Jeho synovi dám jed­no po­kolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môj­mu služob­níkovi, po všet­ky dni predo mnou v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré som si vy­volil na­to, aby som ta položil svoje meno.

Evanjelický

36 Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môj­mu služob­níkovi Dávidovi po všet­ky dni zo­stala svieca predo mnou v Jeruzaleme - v mes­te, ktoré som vy­volil, aby som tam uložil moje meno.

Ekumenický

36 Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môj­mu služob­níkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vy­volil, aby tam zo­stávalo moje meno.

Bible21

36 a je­den kmen ne­chám jeho synovi. Po­starám se, aby mé­mu služebníku Davi­dovi po všech­ny dny záři­la svíce v Je­ruzalémě, městě, které jsem si vy­vo­lil, aby tam zůstávalo mé jméno.