Roháček1. Kráľov11,29

1. Kráľov 11:29

A stalo sa v tom čase, keď vy­šiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silon­ský, prorok, na ces­te, ktorý bol za­halený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.


Verš v kontexte

28 A ten is­tý muž Jeroboám bol človek udat­ný a mocný. Pre­to, keď videl Šalamún mláden­ca, že robí prácu, jako treba, ustanovil ho nad všet­kou ťažkou robotou domu Jozefov­ho. 29 A stalo sa v tom čase, keď vy­šiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silon­ský, prorok, na ces­te, ktorý bol za­halený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli. 30 A Achiáš po­chytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 A stalo sa v tom čase, keď vy­šiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silon­ský, prorok, na ces­te, ktorý bol za­halený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.

Evanjelický

29 Keď raz Járobeám od­išiel z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šílon­ský prorok Achija. Bol za­halený do nového plášťa; a boli sami dvaja na poli.

Ekumenický

29 Keď raz vy­šiel Járobeám z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šíl­sky prorok Achija. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja.

Bible21

29 Jednou, když byl Je­ro­boám na cestě z Je­ruzalé­ma, po­tkal ho pro­rok Achiáš Ší­lo­ský, ob­lečený do nového pláště. Oba tam venku byli sa­mi.