Roháček1. Kráľov1,6

1. Kráľov 1:6

A jeho otec ho ni­kdy nezar­mútil, aby bol po­vedal: Prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krás­nej po­stavy, ktorého porodila po Ab­salomovi.


Verš v kontexte

5 A Adoniáš, syn Chag­gity, sa po­z­dvihoval a vravel: Ja budem kraľovať! A za­dovážil si vozy a jazd­cov a päťdesiatich mužov, ktorí behali pred ním. 6 A jeho otec ho ni­kdy nezar­mútil, aby bol po­vedal: Prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krás­nej po­stavy, ktorého porodila po Ab­salomovi. 7 A mal do­hovor s Joábom, synom Ceruje, a s Ebiatárom, kňazom. A po­máhali za Adoniášom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A jeho otec ho ni­kdy nezar­mútil, aby bol po­vedal: Prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krás­nej po­stavy, ktorého porodila po Ab­salomovi.

Evanjelický

6 Jeho otec ho za celý svoj život ne­pokar­hal: Prečo to robíš? Aj on bol krás­nej po­stavy a narodil sa hneď po Ab­solónovi.

Ekumenický

6 Otec mu ni­kdy ne­vyčítal: Prečo to robíš? Bol pek­nej po­stavy a narodil sa po Ab­solónovi.

Bible21

6 Jeho otec ho ale nikdy ne­pokáral, ne­ptal se: „Co to provádíš?“ Ado­niáš se na­ro­dil hned po Abšalo­movi a byl vel­mi krásný, podobně jako on.