Roháček1. Kráľov1,5

1. Kráľov 1:5

A Adoniáš, syn Chag­gity, sa po­z­dvihoval a vravel: Ja budem kraľovať! A za­dovážil si vozy a jazd­cov a päťdesiatich mužov, ktorí behali pred ním.


Verš v kontexte

4 A deva bola náram­ne krás­na a opat­rovala kráľa a po­sluhovala mu, ale kráľ jej ne­poz­nal. 5 A Adoniáš, syn Chag­gity, sa po­z­dvihoval a vravel: Ja budem kraľovať! A za­dovážil si vozy a jazd­cov a päťdesiatich mužov, ktorí behali pred ním. 6 A jeho otec ho ni­kdy nezar­mútil, aby bol po­vedal: Prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krás­nej po­stavy, ktorého porodila po Ab­salomovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A Adoniáš, syn Chag­gity, sa po­z­dvihoval a vravel: Ja budem kraľovať! A za­dovážil si vozy a jazd­cov a päťdesiatich mužov, ktorí behali pred ním.

Evanjelický

5 Adónija, Chag­gitin syn, sa po­vyšoval: Ja budem kráľom! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behávali pred ním.

Ekumenický

5 Chag­gitin syn Adónija sa vy­statoval: Vlád­nuť budem ja! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behali pred ním.

Bible21

5 Teh­dy se za­čal po­zvedat Chagi­tin syn Ado­niáš. „Kralovat budu já,“ pro­hlašoval. Opatřil si vozy a jíz­du a běhalo před ním pa­desát mužů.