Roháček1. Kráľov1,48

1. Kráľov 1:48

A ešte aj tak­to po­vedal kráľ: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne, a moje oči to vidia.


Verš v kontexte

47 Áno, aj služob­níci kráľovi prišli, aby dob­rorečili nášmu pánu kráľovi Dávidovi a riek­li: Nech učiní tvoj Bôh meno Šalamúnovo ešte lepším než tvoje meno a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený tvoj trón! A kráľ sa po­klonil na po­steli. 48 A ešte aj tak­to po­vedal kráľ: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne, a moje oči to vidia. 49 Vtedy sa predesili a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí boli za Adoniáša, a išli každý svojou ces­tou.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 A ešte aj tak­to po­vedal kráľ: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne, a moje oči to vidia.

Evanjelický

48 a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči.

Ekumenický

48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne!

Bible21

48 a ře­kl: ‚Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, který dnes před mý­ma oči­ma do­sa­dil následníka na můj trůn.‘“