Roháček1. Kráľov1,46

1. Kráľov 1:46

Ba už sa aj po­sadil Šalamún na tróne kráľov­stva.


Verš v kontexte

45 A po­mazali ho Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa v Gichone a od­išli od­tiaľ hore radujúci sa tak, že až hučalo mes­to. To je ten hukot, ktorý ste počuli. 46 Ba už sa aj po­sadil Šalamún na tróne kráľov­stva. 47 Áno, aj služob­níci kráľovi prišli, aby dob­rorečili nášmu pánu kráľovi Dávidovi a riek­li: Nech učiní tvoj Bôh meno Šalamúnovo ešte lepším než tvoje meno a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený tvoj trón! A kráľ sa po­klonil na po­steli.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 Ba už sa aj po­sadil Šalamún na tróne kráľov­stva.

Evanjelický

46 A Šalamún už aj sedí na kráľov­skom tróne.

Ekumenický

46 Šalamún už sedí na kráľov­skom tróne.

Bible21

46 Šalo­moun use­dl na králov­ský trůn.