Roháček1. Kráľov1,39

1. Kráľov 1:39

A Cádok, kňaz, vzal roh na olej zo stánu Božieho, po­mazal Šalamúna, a za­trúbili na trúbu, a riek­li, všetok ľud: Nech žije kráľ Šalamún!


Verš v kontexte

38 A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon. 39 A Cádok, kňaz, vzal roh na olej zo stánu Božieho, po­mazal Šalamúna, a za­trúbili na trúbu, a riek­li, všetok ľud: Nech žije kráľ Šalamún! 40 A všetok ľud išiel za ním hore, a ľud pís­kal na píšťaly, a všet­ci sa radovali veľkou radosťou, tak, že sa zem tr­hala od ich radost­ného kriku.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A Cádok, kňaz, vzal roh na olej zo stánu Božieho, po­mazal Šalamúna, a za­trúbili na trúbu, a riek­li, všetok ľud: Nech žije kráľ Šalamún!

Evanjelický

39 Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stán­ku, po­mazal Šalamúna, a keď za­trúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún!

Ekumenický

39 Kňaz Cádok vzal z posvätného stanu roh s olejom a Šalamúna po­mazal. Po­tom za­trúbili a všetok ľud volal: Nech žije kráľ Šalamún!

Bible21

39 Kněz Sádok vzal z Hos­po­di­nova stánku roh s ole­jem a po­mazal Šalo­mou­na. Pak za­trou­bi­li na be­raní roh a všich­ni přítomní zvo­la­li: „Ať ži­je král Šalomoun!“