Roháček1. Kráľov1,36

1. Kráľov 1:36

A Benai­áš, syn Jehojadov, od­povedal kráľovi a riekol: Ameň! Tak nech po­vie i Hospodin, Bôh môj­ho pána kráľa!


Verš v kontexte

35 Po­tom poj­dete za ním sem hore, a prij­de a sad­ne na môj trón a on bude kraľovať mies­to mňa, a jemu som pri­kázal, aby bol vod­com nad Iz­raelom i nad Júdom. 36 A Benai­áš, syn Jehojadov, od­povedal kráľovi a riekol: Ameň! Tak nech po­vie i Hospodin, Bôh môj­ho pána kráľa! 37 Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A Benai­áš, syn Jehojadov, od­povedal kráľovi a riekol: Ameň! Tak nech po­vie i Hospodin, Bôh môj­ho pána kráľa!

Evanjelický

36 Nato Benája, syn Jójádov, od­povedal kráľovi: Amen. Nech to po­tvr­dí Hos­podin, Boh môj­ho pána, kráľa!

Ekumenický

36 Jehójadov syn Benája od­povedal kráľovi: Amen! Tak roz­hodol Hos­podin, Boh môj­ho pána a kráľa.

Bible21

36 „Amen,“ od­po­věděl krá­li Benajáš, syn Jo­ja­dův. „Tak pro­mlu­vil Hos­po­din, Bůh mého pá­na a krále.