Roháček1. Kráľov1,31

1. Kráľov 1:31

Vtedy sa sklonila Bat-šeba s­vojou tvárou k zemi a po­klonila sa kráľovi a riek­la: Nech žije môj pán kráľ Dávid na veky!


Verš v kontexte

30 že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa. 31 Vtedy sa sklonila Bat-šeba s­vojou tvárou k zemi a po­klonila sa kráľovi a riek­la: Nech žije môj pán kráľ Dávid na veky! 32 A kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho! A prišli pred kráľa.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy sa sklonila Bat-šeba s­vojou tvárou k zemi a po­klonila sa kráľovi a riek­la: Nech žije môj pán kráľ Dávid na veky!

Evanjelický

31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poc­tu a po­vedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!

Ekumenický

31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou po zem, vzdala kráľovi poc­tu a zvolala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!

Bible21

31 Batše­ba padla na ko­le­na a poklo­ni­la se krá­li tváří k zemi se slovy: „David, můj pán a král, ať ži­je navěky!“