Roháček1. Kráľov1,24

1. Kráľov 1:24

A Nátan po­vedal: Môj pán kráľ, či si ty po­vedal: Adoniáš bude kraľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne?


Verš v kontexte

23 A oznámili kráľovi a riek­li: Hľa, prorok Nátan! A keď vošiel pred kráľa, po­klonil sa kráľovi na svoju tvár k zemi. 24 A Nátan po­vedal: Môj pán kráľ, či si ty po­vedal: Adoniáš bude kraľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne? 25 Lebo dnes od­išiel dolu a na­bil volov a tučného stat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových i veliteľov voj­ska i Ebiatára, kňaza, a hľa, jedia a pijú pred ním a hovoria: Nech žije kráľ Adoniáš!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Nátan po­vedal: Môj pán kráľ, či si ty po­vedal: Adoniáš bude kraľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne?

Evanjelický

24 a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón?

Ekumenický

24 Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón?

Bible21

24 a ře­kl: „Můj pane a krá­li, pro­hlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Ado­niáš; na můj trůn usedne on‘?