Roháček1. Kráľov1,22

1. Kráľov 1:22

A hľa, kým ona ešte hovorila s kráľom, prišiel prorok Nátan.


Verš v kontexte

21 Lebo ináče stane sa, keď raz bude ležať môj pán kráľ so svojimi ot­cami, že ja i môj syn Šalamún budeme hriešnikmi 22 A hľa, kým ona ešte hovorila s kráľom, prišiel prorok Nátan. 23 A oznámili kráľovi a riek­li: Hľa, prorok Nátan! A keď vošiel pred kráľa, po­klonil sa kráľovi na svoju tvár k zemi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, kým ona ešte hovorila s kráľom, prišiel prorok Nátan.

Evanjelický

22 Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan.

Ekumenický

22 Kým sa ešte zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan.

Bible21

22 Ještě hovoři­la s králem, když vtom přišel pro­rok Nátan.