Roháček1. Kráľov1,18

1. Kráľov 1:18

A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom.


Verš v kontexte

17 A riek­la mu: Môj pane, ty si pri­sahal svojej služob­nici na Hos­podina, svoj­ho Boha, povediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne. 18 A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom. 19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom.

Evanjelický

18 A teraz sa stal kráľom Adónija, a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš.

Ekumenický

18 Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš.

Bible21

18 A hle, teď kraluje Ado­niáš, a ty, můj králov­ský pane, o tom ani ne­víš.