Roháček1. Kráľov1,17

1. Kráľov 1:17

A riek­la mu: Môj pane, ty si pri­sahal svojej služob­nici na Hos­podina, svoj­ho Boha, povediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne.


Verš v kontexte

16 A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš? 17 A riek­la mu: Môj pane, ty si pri­sahal svojej služob­nici na Hos­podina, svoj­ho Boha, povediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne. 18 A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A riek­la mu: Môj pane, ty si pri­sahal svojej služob­nici na Hos­podina, svoj­ho Boha, povediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne.

Evanjelický

17 Od­vetila mu: Pane môj, ty si pri­sahal svojej služob­nici na svoj­ho Boha Hos­podina: Šalamún, tvoj syn, bude kráľom po mne; on za­sad­ne na môj trón.

Ekumenický

17 Od­povedala mu: Pane môj, pri­sahal si pred­sa svojej služob­nici na svoj­ho Boha Hos­podina: Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom, on za­sad­ne na môj trón.

Bible21

17 „Pane můj,“ od­po­vědě­la mu, „­ty jsi své služebnici přísahal při Hos­po­di­nu, svém Bo­hu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalo­moun. Na můj trůn usedne on.‘