Roháček1. Kráľov1,16

1. Kráľov 1:16

A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš?


Verš v kontexte

15 A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi. 16 A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš? 17 A riek­la mu: Môj pane, ty si pri­sahal svojej služob­nici na Hos­podina, svoj­ho Boha, povediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A Bat-šeba sa zo­hla a po­klonila sa kráľovi. A kráľ po­vedal: Čo chceš?

Evanjelický

16 Batšeba sa uklonila, vzdala kráľovi poc­tu; nato sa kráľ opýtal: Čo chceš?

Ekumenický

16 Batšeba úk­lonom po­zdravila kráľa. Kráľ sa spýtal: Čo si želáš?

Bible21

16 Batše­ba padla na ko­le­na a poklo­ni­la se krá­li. " si pře­ješ?" ze­ptal se.