Roháček1. Kráľov1,14

1. Kráľov 1:14

A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová.


Verš v kontexte

13 Iď a voj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vieš mu: Či si ty, môj pán kráľ, ne­prisahal svojej služob­nici po­vediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne? Nuž prečože kraľuje Adoniáš? 14 A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová. 15 A tak vošla Bat-šeba ku kráľovi do iz­by. A kráľ bol veľmi starý, a Abizaga Sunamit­ská po­sluhovala kráľovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová.

Evanjelický

14 Kým sa ty budeš zhovárať s kráľom, vstúpim aj ja za tebou a po­tvr­dím tvoje slová.

Ekumenický

14 Kým sa tam budeš zhovárať s kráľom, prídem za tebou a po­tvr­dím tvoje slová.

Bible21

14 Za­tím­co bu­deš mlu­vit s králem, při­jdu tam za te­bou a tvá slova potvrdím.“