Roháček1. Kráľov1,13

1. Kráľov 1:13

Iď a voj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vieš mu: Či si ty, môj pán kráľ, ne­prisahal svojej služob­nici po­vediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne? Nuž prečože kraľuje Adoniáš?


Verš v kontexte

12 Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna. 13 Iď a voj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vieš mu: Či si ty, môj pán kráľ, ne­prisahal svojej služob­nici po­vediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne? Nuž prečože kraľuje Adoniáš? 14 A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Iď a voj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vieš mu: Či si ty, môj pán kráľ, ne­prisahal svojej služob­nici po­vediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne? Nuž prečože kraľuje Adoniáš?

Evanjelický

13 Choď, záj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vedz mu: Či si ty, pán môj, kráľ ne­prisahal svojej služob­nici: Tvoj syn Šalamún bude kraľovať po mne, on za­sad­ne na môj trón? Tak prečo sa stal kráľom Adónija?

Ekumenický

13 Choď, záj­di ku kráľovi Dávidovi a spýtaj sa ho: Či kráľ, môj pán, ne­prisahal svojej služob­nici: Tvoj syn Šalamún bude po mne kráľom a on za­sad­ne na môj trón? Prečo sa stal teda kráľom Adónija?

Bible21

13 Jdi hned ke krá­li Davi­dovi a řekni: ‚Můj pane a krá­li, ne­přísahal jsi své služebnici: „Po mně bude kralovat tvůj syn Šalo­moun; na můj trůn usedne on“? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?‘