Roháček1. Kráľov1,12

1. Kráľov 1:12

Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna.


Verš v kontexte

11 Vtedy po­vedal Nátan Bat-šebe, mat­ke Šalamúnovej, a riekol: Či si ne­počula, že kraľuje Adoniáš, syn Chag­gity? A náš pán Dávid ne­vie o tom. 12 Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna. 13 Iď a voj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vieš mu: Či si ty, môj pán kráľ, ne­prisahal svojej služob­nici po­vediac: Šalamún, tvoj syn, bude kraľovať po mne, cele is­te, a on bude sedieť na mojom tróne? Nuž prečože kraľuje Adoniáš?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna.

Evanjelický

12 Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna.

Ekumenický

12 Poď teda, poradím ti, ako za­chrániš seba i svoj­ho syna Šalamúna.

Bible21

12 Po­jď te­dy, po­radím ti, jak za­chráníš život sobě i své­mu synu Šalo­mou­novi.