Roháček1. Kráľov1,10

1. Kráľov 1:10

Ale proroka Nátana a Benai­áša a hr­dinov ani Šalamúna, svoj­ho brata, ne­povolal.


Verš v kontexte

9 A Adoniáš na­bil oviec a volov a iného tučného dobyt­ka pri kameni Zochelet, ktorý je vedľa stud­ne Rogel, a po­volal všet­kých svojich bratov, synov kráľových, i všet­kých mužov Júdových, služob­níkov kráľových. 10 Ale proroka Nátana a Benai­áša a hr­dinov ani Šalamúna, svoj­ho brata, ne­povolal. 11 Vtedy po­vedal Nátan Bat-šebe, mat­ke Šalamúnovej, a riekol: Či si ne­počula, že kraľuje Adoniáš, syn Chag­gity? A náš pán Dávid ne­vie o tom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale proroka Nátana a Benai­áša a hr­dinov ani Šalamúna, svoj­ho brata, ne­povolal.

Evanjelický

10 Ale proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

10 Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val.

Bible21

10 Pro­roka Náta­na, Benajáše, přední bo­jovníky, ba ani svého bra­t­ra Šalo­mou­na ale ne­po­zval.