Roháček1. Korintským9,8

1. Korintským 9:8

Či to hovorím po ľud­sky, alebo či toho nehovorí aj zákon?


Verš v kontexte

7 Kto kedy vojenčí na svoje vlast­né trovy? Kto sadí vinicu a nejie jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nejie z mlieka stáda? 8 Či to hovorím po ľud­sky, alebo či toho nehovorí aj zákon? 9 Lebo v zákone Mojžišovom je na­písané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly?

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Či to hovorím po ľud­sky, alebo či toho nehovorí aj zákon?

Evanjelický

8 Či to hovorím (len) po ľud­sky? Či to nehovorí aj zákon?

Ekumenický

8 Vari to hovorím iba ľud­sky? Nehovorí to aj zákon?

Bible21

8 Dávám tu jen lid­ské příkla­dy? Copak to neříká i Zákon?