Roháček1. Korintským9,14

1. Korintským 9:14

Tak i Pán nariadil tým, ktorí zves­tujú evan­jelium, aby žili z evan­jelia.


Verš v kontexte

13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom? 14 Tak i Pán nariadil tým, ktorí zves­tujú evan­jelium, aby žili z evan­jelia. 15 Ale ja som ne­použil ničoho z toho. A ne­písal som tohoto na­to, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zo­mrieť, než aby nie­kto vy­práz­dnil moju chválu.

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Tak i Pán nariadil tým, ktorí zves­tujú evan­jelium, aby žili z evan­jelia.

Evanjelický

14 Tak to nariadil aj Pán, aby z evan­jelia žili tí, čo zves­tujú evan­jelium.

Ekumenický

14 Pre­to aj Pán pri­kázal tak, aby tí, čo ohlasujú evan­jelium, z evanjelia aj žili.

Bible21

14 Právě tak Pán určil, že kaza­te­lé evange­lia mají žít z evange­lia.