Roháček1. Korintským9,12

1. Korintským 9:12

Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale ne­použili sme toho práva, lež znášame všet­ko, aby sme nedali evan­jeliu Kris­tov­mu nejakej pre­kážky do cesty.


Verš v kontexte

11 Ak sme my vám siali duchov­né, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše teles­né? 12 Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale ne­použili sme toho práva, lež znášame všet­ko, aby sme nedali evan­jeliu Kris­tov­mu nejakej pre­kážky do cesty. 13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom?

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale ne­použili sme toho práva, lež znášame všet­ko, aby sme nedali evan­jeliu Kris­tov­mu nejakej pre­kážky do cesty.

Evanjelický

12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie tým viac my? Ale my sme ne­použili toto právo; áno, všet­ko znášame, len aby sme ne­prekážali evan­jeliu Kris­tov­mu.

Ekumenický

12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my?

Bible21

12 Mo­hou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo ne­vy­uži­li. Radě­ji všech­no mlčky snáší­me, abychom ne­klad­li žádnou překážku Kri­stovu evange­liu.