Roháček1. Korintským9,1

1. Korintským 9:1

Či nie som apoštol? Či nie som slobod­ný? Či som ne­videl Ježiša Kris­ta, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi?


Verš v kontexte

1 Či nie som apoštol? Či nie som slobod­ný? Či som ne­videl Ježiša Kris­ta, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi? 2 Ak iným nie som apoštolom, ale vám som. Lebo pečaťou môj­ho apoštols­tva ste vy v Pánovi. 3 Mojou ob­ranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto:

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Či nie som apoštol? Či nie som slobod­ný? Či som ne­videl Ježiša Kris­ta, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi?

Evanjelický

1 Či nie som slobod­ný? Či nie som apoštol? Či som ne­videl Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi?

Ekumenický

1 Azda nie som slobod­ný? Nie som apoštol? A ne­videl som Ježiša, nášho Pána? Nie ste azda vy moje dielo v Pánovi?

Bible21

1 Nejsem snad i já svo­bodný? Nejsem snad apoštol? Ne­vi­děl jsem snad naše­ho Pá­na Ježíše? Nejste snad vy mé dílo v Pánu?