Roháček1. Korintským8,6

1. Korintským 8:6

ale my máme jed­ného Boha, Ot­ca, z ktorého všet­ko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kris­tus, skr­ze ktorého všet­ko, aj my skr­ze neho.


Verš v kontexte

5 Lebo keď aj sú takzvaní bohovia, už či na nebi či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jed­ného Boha, Ot­ca, z ktorého všet­ko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kris­tus, skr­ze ktorého všet­ko, aj my skr­ze neho. 7 Ale nie vo všet­kých je známosť, lež nie­ktorí zvykom až doteraz jedia z obeti modly jako ozaj obetované mod­le, a ich svedomie súc slabé poškv­rňuje sa.

späť na 1. Korintským, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 ale my máme jed­ného Boha, Ot­ca, z ktorého všet­ko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kris­tus, skr­ze ktorého všet­ko, aj my skr­ze neho.

Evanjelický

6 ale my máme jediného Boha - Ot­ca, z ktorého je všet­ko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého je všet­ko, aj my skr­ze Neho.

Ekumenický

6 no my máme jed­ného Boha Ot­ca, z ktorého je všet­ko a my sme tu pre neho, a jed­ného Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého je všet­ko a aj my sme skr­ze neho.

Bible21

6 pro nás je ale jen je­diný Bůh – Otec, z něhož je všech­no, i my pro něj; a je­diný Pán – Ježíš Kri­stus, skrze něhož je všech­no, i my skrze něj.