Roháček1. Korintským7,18

1. Korintským 7:18

Je nie­kto po­volaný ob­rezaný? Nech neberie na seba neobrezanosti. Je ktosi po­volaný v ne­ob­riez­ke, nech sa ne­ob­rezuje.


Verš v kontexte

17 Každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, jako ho po­volal Bôh, tak nech chodí, robí a žije. A tak nariaďujem vo všet­kých sboroch. 18 Je nie­kto po­volaný ob­rezaný? Nech neberie na seba neobrezanosti. Je ktosi po­volaný v ne­ob­riez­ke, nech sa ne­ob­rezuje. 19 Ob­riez­ka nie je ničím, ani ne­ob­riez­ka nie je ničím, ale za­chovávanie pri­kázaní Božích.

späť na 1. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Je nie­kto po­volaný ob­rezaný? Nech neberie na seba neobrezanosti. Je ktosi po­volaný v ne­ob­riez­ke, nech sa ne­ob­rezuje.

Evanjelický

18 Bol nie­kto po­volaný ako ob­rezaný? Nezak­rývaj to! Bol iný po­volaný ako ne­ob­rezaný? Nedávaj sa ob­rezať!

Ekumenický

18 Bol nie­kto po­volaný ako ob­rezaný? Nech to nezak­rýva! Bol nie­kto po­volaný ako ne­ob­rezaný? Nech sa nedáva ob­rezať!

Bible21

18 Kdo byl po­vo­lán jako obřezaný, ať se ne­dělá ne­obřezaným. Kdo je po­vo­lán jako ne­obřezaný, ať se ne­dává obřezat.