Roháček1. Korintským7,16

1. Korintským 7:16

Lebo veď čo ty vieš, ženo, či za­chrániš muža? Alebo čo ty vieš, mužu, či za­chrániš ženu?


Verš v kontexte

15 Ale ak ne­veriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo ses­tra nie je rabom, ale ku po­koju nás po­volal Bôh. 16 Lebo veď čo ty vieš, ženo, či za­chrániš muža? Alebo čo ty vieš, mužu, či za­chrániš ženu? 17 Každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, jako ho po­volal Bôh, tak nech chodí, robí a žije. A tak nariaďujem vo všet­kých sboroch.

späť na 1. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo veď čo ty vieš, ženo, či za­chrániš muža? Alebo čo ty vieš, mužu, či za­chrániš ženu?

Evanjelický

16 Či ty, žena, vieš, či za­chrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či za­chrániš ženu?

Ekumenický

16 Veď ako môžeš vedieť, žena, či za­chrániš svoj­ho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či za­chrániš svoju ženu?

Bible21

16 Copak víš, ženo, zda za­chráníš manže­la? Copak víš, muži, zda za­chráníš manželku?