Roháček1. Korintským6,8

1. Korintským 6:8

Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!


Verš v kontexte

7 Už je tedy cel­kom nedos­tatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej ne­tr­píte kriv­dy? Prečo radšej nenesiete škody? 8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nez­dedia kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa, ani smil­níci ani mod­lári ani cudzoložníci ani mäk­ci ani sam­coložníci

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Evanjelický

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Ekumenický

8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom!

Bible21

8 Vy ale křiv­dí­te a škodí­te, a to vlastním bra­trům!