Roháček1. Korintským6,20

1. Korintským 6:20

Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.


Verš v kontexte

18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu. 19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

Evanjelický

20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Os­láv­te teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].

Ekumenický

20 Boli ste draho vy­kúpení. Oslavuj­te teda Boha vo svojom tele.

Bible21

20 byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.