Roháček1. Korintským6,19

1. Korintským 6:19

Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?


Verš v kontexte

18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu. 19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

Evanjelický

19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

Ekumenický

19 A vari ne­viete, že ne­pat­ríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás pre­býva a ktorého máte od Boha?

Bible21

19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě;