Roháček1. Korintským6,17

1. Korintským 6:17

A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.


Verš v kontexte

16 Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo. 17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. 18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.

Evanjelický

17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.

Ekumenický

17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch.

Bible21

17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch.