Roháček1. Korintským6,14

1. Korintským 6:14

A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou.


Verš v kontexte

13 Po­kr­my bruchu a brucho po­kr­mom, ale Bôh zkazí i brucho i po­kr­my. No, telo nie smils­tvu, ale Pánovi a Pán telu. 14 A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou. 15 Či ne­viete, že vaše telá sú údami Kris­tovými? Či tedy mám vziať údy Kris­tove a urobiť ich údami smil­nice? To nech sa ne­stane!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou.

Evanjelický

14 Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou.

Ekumenický

14 Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou.

Bible21

14 Ten­týž Bůh, který vzkřísil Pá­na, vzkřísí svou mo­cí i nás.