Roháček1. Korintským6,12

1. Korintským 6:12

Všet­ko smiem, ale nie všet­ko pro­spieva; všet­ko smiem, ale ja nebudem ničím ov­ládaný.


Verš v kontexte

11 A to ste boli nie­ktorí, ale ste sa umyli, ale ste po­svätení, ale ste ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha. 12 Všet­ko smiem, ale nie všet­ko pro­spieva; všet­ko smiem, ale ja nebudem ničím ov­ládaný. 13 Po­kr­my bruchu a brucho po­kr­mom, ale Bôh zkazí i brucho i po­kr­my. No, telo nie smils­tvu, ale Pánovi a Pán telu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 Všet­ko smiem, ale nie všet­ko pro­spieva; všet­ko smiem, ale ja nebudem ničím ov­ládaný.

Evanjelický

12 Všet­ko je mi do­volené, ale nie všet­ko je mi pros­pešné. Všet­ko je mi do­volené, ale ja sa ničím nedám ov­lád­nuť!

Ekumenický

12 Všet­ko smiem, no nie všet­ko mi osoží. Všet­ko smiem, ale ja sa ničím nedám zo­tročiť.

Bible21

12 „Všech­no smím“ – bu­diž, ale ne všech­no je pro­spěšné. Všech­no smím, ale ničím z toho se ne­dám ovládnout.