Roháček1. Korintským3,16

1. Korintským 3:16

Či ne­viete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží pre­býva vo vás?


Verš v kontexte

15 ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude za­chránený, ale tak ako skr­ze oheň. 16 Či ne­viete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží pre­býva vo vás? 17 Ak nie­kto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.

späť na 1. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Či ne­viete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží pre­býva vo vás?

Evanjelický

16 Či ne­viete, že ste chrám Boží a Duch Boží pre­býva vo vás?

Ekumenický

16 Azda ne­viete, že ste Božím chrámom a že vo vás pre­býva Boží Duch?

Bible21

16 Copak ne­ví­te, že jste Boží chrám? Vž­dyť ve vás pře­bývá Boží Duch!