Roháček1. Korintským3,15

1. Korintským 3:15

ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude za­chránený, ale tak ako skr­ze oheň.


Verš v kontexte

14 Ak ostane niečie dielo, ktoré po­stavil na základ, do­stane mzdu; 15 ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude za­chránený, ale tak ako skr­ze oheň. 16 Či ne­viete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží pre­býva vo vás?

späť na 1. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude za­chránený, ale tak ako skr­ze oheň.

Evanjelický

15 ak nie­komu dielo zhorí, utr­pí škodu; sám sa síce za­chráni, ale len ako cez oheň.

Ekumenický

15 Ak nie­koho dielo zhorí, utr­pí škodu; sám však bude za­chránený, ale tiež akoby cez oheň.

Bible21

15 Shoří-li něčí dílo, utrpí ško­du; sám sice bude za­chráněn, ale jen jako skrze oheň.