Roháček1. Korintským16,9

1. Korintským 16:9

lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho.


Verš v kontexte

8 A v Efeze zo­stanem až do Let­níc, 9 lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho. 10 A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho.

Evanjelický

9 lebo tu sa mi ot­vára široké pole práce, ale aj protiv­níkov je mnoho.

Ekumenický

9 lebo sa mi tam ot­vorili veľké dvere čin­nos­ti, ale aj protiv­níkov je mnoho.

Bible21

9 ne­boť se mi tu otevírají ve­liké a slibné možnosti, i když je tu mno­ho pro­tivníků.