Roháček1. Korintským16,8

1. Korintským 16:8

A v Efeze zo­stanem až do Let­níc,


Verš v kontexte

7 Lebo teraz vás nech­cem len mimoidúci vidieť, ale nadejem sa, že budem môcť u vás zo­stať nejaký čas, keď do­volí Pán. 8 A v Efeze zo­stanem až do Let­níc, 9 lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A v Efeze zo­stanem až do Let­níc,

Evanjelický

8 V Efeze zo­stanem až do Let­níc,

Ekumenický

8 V Efeze ostanem až do Turíc,

Bible21

8 Až do Letnic ale zůstanu v Efesu,