Roháček1. Korintským16,24

1. Korintským 16:24

Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tu Ježišovi. Ameň.


Verš v kontexte

22 Ak nie­kto ne­má rád Pána Ježiša Kris­ta, nech je anatema. Maran at­ha, Náš Pán ide. 23 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! 24 Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tu Ježišovi. Ameň.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tu Ježišovi. Ameň.

Evanjelický

24 Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tovi Ježišovi! [Amen].

Ekumenický

24 Moja lás­ka nech je s vami všet­kými v Kristovi Ježišovi!

Bible21

24 Má lás­ka je s vá­mi vše­mi v Kri­stu Ježíši.