Roháček1. Korintským16,22

1. Korintským 16:22

Ak nie­kto ne­má rád Pána Ježiša Kris­ta, nech je anatema. Maran at­ha, Náš Pán ide.


Verš v kontexte

21 Po­zdrav mojou rukou Pav­lovou. 22 Ak nie­kto ne­má rád Pána Ježiša Kris­ta, nech je anatema. Maran at­ha, Náš Pán ide. 23 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Ak nie­kto ne­má rád Pána Ježiša Kris­ta, nech je anatema. Maran at­ha, Náš Pán ide.

Evanjelický

22 Ak nie­kto ne­miluje Pána, nech je pre­kliaty! Maranata!

Ekumenický

22 Ak nie­kto ne­miluje Pána, nech je pre­kliaty! Maranat­ha!

Bible21

22 Kdo nemá rád Pá­na, ať je pro­klet. Ma­ranatha!