Roháček1. Korintským16,20

1. Korintským 16:20

Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom.


Verš v kontexte

19 Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome. 20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom. 21 Po­zdrav mojou rukou Pav­lovou.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom.

Evanjelický

20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa vo­spolok svätým boz­kom!

Ekumenický

20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom!

Bible21

20 Pozdravují vás všich­ni sou­ro­zen­ci. Pozdrav­te se navzájem svatým po­libkem.