Roháček1. Korintským16,19

1. Korintským 16:19

Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome.


Verš v kontexte

18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých. 19 Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome. 20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome.

Evanjelický

19 Po­zdravujú vás cir­kev­né zbory Ázie; po­zdravujú vás mnohok­rát v Pánovi Ak­vila a Pri­ska i cir­kev­ný zbor v ich dome.

Ekumenický

19 Po­zdravujú vás cir­kvi Ázie. Po­zdravujú vás mnohok­rát v Pánovi Ak­vila a Pri­ska, aj spoločen­stvo cir­kvi v ich dome.

Bible21

19 Pozdravují vás sbo­ry v Asii. Vel­mi vás v Pánu pozdravuje Akvi­la s Pri­s­cillou i církev u nich v do­mě.