Roháček1. Korintským16,14

1. Korintským 16:14

Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke.


Verš v kontexte

13 Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní. 14 Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke. 15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým,

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke.

Evanjelický

14 Všet­ko nech sa deje medzi vami v lás­ke!

Ekumenický

14 Všet­ko nech sa medzi vami deje v láske!

Bible21

14 Všech­no ať se mezi vá­mi děje v lás­ce.